שיתופי פעולה מעניינים בהשקעות במלונות בישראל

הירידה הזמנית של ענף התיירות בתקופת משבר הקורונה יצרה הזדמנויות נדל”ן עסקיות עבור משקיעים בעלי כיסים עמוקים במיוחד. עם תג מחיר של מאות מיליוני שקלים, רק משקיעים בודדים יכולים להתמקד ברכישה של בתי־מלון. לכן, נוצרו שיתופי פעולה מעניינים בענף זה שאפשרו ליצור קרנות השקעה, שבהן בעלי הון ומשקיעים פרטיים חוברים לעסקאות ענק.

ענקי המלונאות

אחד משיתופי הפעולה המעניינים בתחום המלונאות הוא בין רשת המלונות ישרוטל לבין האחים דיין. לפי פרסום בכלכליסט, האחים דיין מנהלים משא ומתן מתקדם לרכישה של כ-60 בתי¬־מלון באירופה. משפחת דיין, אשר מביניהם נחשבים אמיר דיין ואחיו מיקי (משה) לדומיננטיים בעסקים, היא כיום אחת מ-500 המשפחות העשירות בישראל לפי מגזין TheMarker. הם התחילו בקטן, ממשפחה של 12 ילדים בדירה בדרום תל¬־אביב וכיום בולטים מאוד בתחום המלונאות.

זו לא הפעם הראשונה שמשפחת דיין נמצאת בכותרות בזכות שיתופי פעולה עם גופים מובילים במשק. המשפחה רכשה את חטיבת המלונות של אפריקה־ישראל, בעלת רשת קראון פלאזה. בנוסף, מלונות אפריקה־ישראל של אמיר דיין ואחיו איציק חברו יחד עם בית ההשקעות אי.בי.אי כדי להקים קרן מלונות משותפת בשם EVO להשקעה בבתי־מלון בישראל.

האחים דיין יודעים לזהות הזדמנויות, ועוד הרבה לפני משבר הקורונה היו ערניים לזהות הזדמנויות כמו רכישת מלונות שהושכרו להילטון העולמית בבריטניה ורכישת שני מלונות בוטיק במרכז לונדון, מראש ממשלת קטאר לשעבר. כעת, הניסיון המצטבר מאפשר למשפחת דיין להמשיך ולגדול.

לכתבה המלאה:

--

--

איש עסקים ומשקיע נדל”ן בינלאומי

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store