עסקי הנדל”ן של אמיר דיין מקבלים תג מחיר — 2.5 מיליארד יורו

משפחת דיין היא אחת המשפחות העשירות בישראל וזרועותיה העסקיות שלוחות לתחומי פעילות רבים. עם זאת, משום שבני המשפחה לא פועלים בזירה הציבורית, היקפי העסקים שלהם מהווים חידה במידת מה. כעת, בשל מגעים שמנהל אמיר דיין, הדמות הדומיננטית במשפחה, מתגלה השווי של נתח משמעותי מהעסקים האלו.

אמיר דיין
אמיר דיין מקור:כלכליסט

ל”כלכליסט” נודע כי אמיר דיין מנהל מגעים מתקדמים להנפקת מניות פרטית בחברת הנדל”ן ויויון (Vivion), שאותה הקים ב־2018 ושפועלת באירופה, שמעניקים לה שווי של 2.5 מיליארד יורו (כ־9 מיליארד שקל) לפני הכסף.

החברה שאותה הקים אמיר דיין ושבה הוא מחזיק עם אחיו איציק דיין חולשת כיום על 54 בתי מלון בבריטניה (26 מתוכם בלונדון) שרובם מושכרים לרשתות גדולות כמו הילטון. כמו כן, החברה מחזיקה ב־35 נכסים מניבים בגרמניה, בעיקר בנייני משרדים ונכסים שמושכרים לשימושים מסחריים. השווי הכולל של הפורטפוליו שלה עומד על 3.6 מיליארד יורו. במונחי שווי, המלונות אחראים ל־63% מהפורטפוליו (2.1 מיליארד יורו) והמשרדים ל־35% (כמעט 1.5 מיליארד יורו).

לכתבה המלאה:

--

--

איש עסקים ומשקיע נדל”ן בינלאומי

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store