השקעה במלונות באירופה — תחזית ל-2023

חיבורים בין בתי השקעות ליזמי נדל”ן מוכרים, הון שמגיע מכל רחבי אירופה ומגפה שהסתיימה ומעודדת רבים לצאת לנופשים. אלה המגמות שנראה בתחום ההשקעה במלונות באירופה בשנת 2023

מלון באירופה

שנת 2022 הגיעה כמעט לסוף הרבעון השני שלה, ואנו כבר מישירים מבט למגמות העתידיות של עולם הנדל”ן המסחרי בשנה הבאה. התנודתיות הכבדה בבורסות וחוסר היציבות הפוליטית באירופה מובילים את המשקיעים לאתר עסקאות אלטרנטיביות. כאלה שניתן להגדירן כסולידיות יותר מהשקעות בנדל”ן למגורים או מהימורים על הבורסה, שעשויה להיכנס לשוק שורי בעתיד הקרוב מאוד.

אחת המגמות שאנו רואים בקרב משקיעים מוסדיים בארץ ובעולם היא פיזור תיקי ההשקעות לתחומים רבים, ביניהם גם השקעה בקרנות לרכישה והשבחה של בתי מלון.

משקיעים עם המוסדיים

אחת המשפחות ששוחה בתחום של השקעה במלונות ברחבי העולם בעשורים האחרונים היא משפחת דיין. אמיר דיין, בן הזקונים, יחד עם מספר אחים הקימו את חטיבת איתור ההזדמנויות העסקיות בחברה בתחום זה. הם לא מגבילים את עצמם למדינה אחת, אלא מושקעים גם אנגליה, גם בהולנד, גם בגרמניה וכמובן גם בישראל.

ניסיונו ארוך השנים של אמיר דיין בתחום הוביל חברות מוכרות לבצע עימו שיתופי פעולה מניבים לאורך השנים, בהקמה של קרנות להשקעה ורכישת בתי־מלון. מחצית מהכספים מגיעה מההון שצברה משפחת דיין, ומחציתה מהשקעות מוסדיות ופרטיות של בתי ההשקעות השותפים במיזמים אלה.

הישראלים עוזרים לבריטים להשקיע במדינה שלהם

בשנת 2023 אנו צפויים להמשיך ולראות מגמה של רשתות בתי־מלון גדולות ששוכרות נכסים מטייקוני נדל”ן בתחום המלונאות. שיטה זו מאפשרת לרשת להתרחב, בלי להשתמש בעתודות המזומן ברשותה לרכש. מדוע הרשתות מעדיפות לשכור בתי־מלון ולתפעלן, על פני קבלת הלוואות פרטיות ורכישת נכס? הקורונה הבהירה לרבים שתחום התיירות הוא לא רק עונתי, אלא בעל חשיפה גבוהה לאירועים גיאופוליטיים, ביטחוניים, נזקי מזג האוויר וכמובן אפשרות של תחלואה.

מותגים כמו פלאזה, הולידיי אין, הילטון ואחרים יעדיפו לשמור על השקעות מינימליות ולשכור את בתי המלון במקום לרוכשם. כך, הרשתות הללו מתפתחות באירופה ובעולם, תוך גידור הסיכונים באופן המיטבי.

בהקשר זה, שמו של אמיר דיין מופיע שנית. ההון של משפחת דיין מעולם לא פורסם עד לאחרונה, זאת משום שמשפחת דיין לא פעלה בזירה הציבורית. אך הנפקה פרטית של חברת ויויון (Vivion) חשפה את היקף עסקי הנדל”ן של אמיר דיין, וכיום, חברת ויויון חולשת על 26 מלונות בלונדון, ועוד 26 בתי־מלון נוספים ברחבי בריטניה.

הנכסים הללו מושכרים למותגים המוכרים ביותר בתחום המלונאות כמו הילטון, שמפעילים את האתרים ומפרסמים אותם תחת המטרייה של הרשת.

באותה צורה החברה פועלת גם בגרמניה, כאשר ההון הקיים משמש הן לרכישה של בנייני משרדים ונכסים כמו בתי מלון. החברה משביחה נכסים מיושנים, מחדשת אותם, וממתגת אותם מחדש תחת שם מוכר. כך, המשקיעים בקרנות החברה מצליחים להגיע לתשואות נאות, הן בזמן ההשכרה והן בזמן של מכירה עתידית ברווח.

רשתות בתי־המלון, נהנות מזמינות של נכסים בנויים ומשופצים שאפשר להפוך בפחות מחודש לחלק מהרשת (עם המיתוג וערכת הצבעים הנכונה — בגדול חלקן רק מוסיפות לוגו מרשים בחוץ). המשקיעים מרוויחים תשואה יפה, ויזמי הנדל”ן נהנים ממימוש של ההשקעה ברווח. עסקת Win-Win אמיתית לכל הצדדים.
לכן, סביר שנראה את המגמה הזו ממשיכה גם בשנים הבאות.

לכתבה המלאה:

--

--

איש עסקים ומשקיע נדל”ן בינלאומי

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store