היזמים הישראליים המצליחים ברחבי העולם

הנטייה של הישראלים לקחת סיכונים ולהקים עסקים חדשים מעבר לים השתלמה מאוד לאורך השנים למשפחות רבות. יזמים ישראלים רבים הצליחו למנף את עצמם באמצעות גיוס משקיעים במיזמים שונים כמו מלונות בוטיק, מתחמים מסחריים, מגדלי משרדים ועוד. אליהם הצטרפו יזמים המכירים את תחום הנדל”ן כאת כף ידם, שפיתחו אפליקציות ופלטפורמות שמשרתות את תחום הנדל”ן ברחבי העולם. נסקור כמה מהיזמים המוצלחים הללו בקצרה, וננסה לעמוד על הגורם להצלחתם.

נדלן מסחרי

משפחת דיין — מלונות ברחבי העולםמשפחה נוספת שנסקה בתחום הנדל”ן היא משפחתו של אמיר דיין, יזם שיחד עם עוד שלוש אחיות ושמונה אחים הקים אימפריה של ממש. בבעלות המשפחה נמצאים כיום המלונות של “אפריקה ישראל מלונות” שנרכשו מ”אפריקה ישראל”, לצד מלונות בוטיק מובילים באנגליה, הולנד וגרמניה.דרכה של משפחת דיין בתחום הנדל”ן החלה כבר לפני מעל לעשור ברכישות של נדל”ן מניב במערב אירופה, השקעות שהניבו תשואות נאות למשקיעים. לאחרונה גם הכריזו האחים דיין על 2 שותפויות: הראשונה יחד עם בית ההשקעות IBI להקמת קרן לרכישת מלונות, והאחרונה יחד עם ישרוטל לרכישת 60 מלונות בחו”ל בשווי של 1.2 מיליארד יורו. בניגוד למשפחות שצברו הון עוד בשנות השישים והשבעים, וזכו להלוואות מהבנקים ומגופים מוסדיים, משפחת דיין בנתה את הונה לבד. עסקים שהקימו בני המשפחה בתחומים שונים שגשגו ואפשרו למשפחה לעבור לתחום שבו זכתה למוניטין רב — השקעות נדל”ן מניבות.

לכתבה המלאה:

--

--

איש עסקים ומשקיע נדל”ן בינלאומי

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store